Uitvaartbegeleiding

Toen mijn moeder overleed in 1987 is het begonnen; het gevoel van ‘kan dat nou niet anders’ en dan bedoel ik de manier waarop haar uitvaart vorm werd gegeven. Mijn vader belde een uitvaartondernemer. Eentje die we van naam kenden, uit de buurt. Die kwam. Blocnote onder de arm en strak in het vale zwarte pak. Er moest in een onvoorstelbaar snel tempo beslist worden:

  • Wat voor kist?
  • Naar welk rouwcentrum?
  • Kerk?
  • Begraven of cremeren?
  • Volgauto’s?
  • Rouwkaarten/ advertentie?

Tijd om over dingen na te denken, kregen we niet. De man moest weer door, er moest immers nog veel geregeld worden...


De laatste jaren is er op dit gebied veel veranderd. Zo zijn er tegenwoordig veel vrouwen werkzaam als uitvaartbegeleider en als ritueelbegeleider.


Als uitvaartbegeleider probeer ik om samen met u, nabestaanden, familie en vrienden een afscheid te verzorgen waar men ondanks het verdriet met een 'goed gevoel ' aan terugdenkt. Ik begeleid mensen met zorg en aandacht, vanaf het moment van overlijden tot en met de uitvaart. Ik vind het belangrijk dat een uitvaart passend is, passend bij de overledene en de naasten, passend bij hun manier van leven, ook nu de dood daar deel van uit maakt.


Ik informeer u graag over de mogelijkheden die er zijn rondom een uitvaart. Ieder die dat wil, jong of oud, mag meedenken en meehelpen bij het organiseren van een afscheid. Ik vind het belangrijk dat er ruimte is voor eigen inbreng. Ik help u bij het opbaren van de overledene, het maken van een rouwkaart en het samenstellen van een afscheidsbijeenkomst. Op die manier maken we van het afscheid iets moois, warms en waardevols.


Ik werk o.a. als freelance uitvaartbegeleider voor uitvaartbegeleiding “De Stilte”.
crematie