Over Labyrinth

The labyrinth awaits our discovery, for it will guide us through the troubles of our lives to the grand mysterious patterns that shape the web of creation. It will lead us towards the Source and eventually guide us home.
Uit: Lauren Artress, Walking a sacred path, p.22

In maart 2009 was ik samen met mijn man voor een studie/wijnreis in Zuid-Afrika. Daar bezochten we onder andere het prachtige wijnhuis ‘Simonsig’. Een klein deel van de wijngaarden op ‘Simonsig’ is aangelegd in de vorm van een Labyrinth en in dit deel mochten wij helpen met het oogsten van de druiven. Het geheel heeft op mij een bijzondere indruk gemaakt en vormde de aanzet voor mijn bedrijfsnaam. Labyrinth is mijn symbool voor ons levenspad.
Oerbeeld

Historisch gezien zijn er veel verschillende mythes, rituelen en verhalen verbonden aan het labyrint. Tegelijk heeft het labyrint een universele betekenis. Het is niet voorbehouden aan een enkele religieuze of culturele traditie. Juist daarom kan het mensen overal op de wereld ook nu nog, en juist weer, aanspreken. Het labyrint is een oerbeeld, dat verbonden is met geboorte en transformatie. De cirkel is vanouds een symbool van heling en heelheid: het labyrint wijst een weg door die cirkel heen. De spiraal is een symbool van de verbinding tussen de menselijke en de goddelijke wereld. In de huidige tijd is de weg door het labyrint voor talloze mensen een metafoor voor hun levenspad. In het echte leven kent ons pad immers ook de nodige- verwachte en onverwachte- wendingen.

Een labyrint heeft maar één gang, waarin diegene die loopt vanzelf wordt begeleid naar het eindpunt. Hierbij is het afleggen van de weg net zo belangrijk als, misschien zelfs belangrijker dan, het bereiken van het doel.